Geodezja

Mapy geodezyjne

Współpracę z firmami lub Klientami indywidualnymi poprzedzamy szczegółowym omówieniem elementów współpracy oraz określeniem specyficznych wymagań wobec naszej firmy! Kolejnym etapem współpracy jest szczegółowe sporządzenie kosztorysu podjętych prac. Wszystkie zlecenia, które są nam powierzone wykonujemy w oparciu
o najwyższe standardy obowiązujące w branży geodezyjnej!

geodezja